Uitslag zomerloterij 2019

1e prijs van € 100,–   lotnummer: 0176

2e prijs van €  50,–     lotnummer: 1025

3e prijs van €  25,–     lotnummer: 1633

4e prijs van €  12,50   lotnummer:  0715

5e prijs van €    5,–     lotnummer:  2303

De prijswinnaars van HARTE GEFILICITEERD.

De prijswinnaars zijn bekend. De prijzen worden thuis bezorgd.

DANK weer aan iedereen die op deze wijze onze vereniging heeft gesteund.

Zomerloterij 2018

De uitslag van de Zomerloterij is als volgt:

1e prijs: lotnummer 0244

2e prijs: lotnummer 1915

3e prijs: lotnummer 1274

4e prijs: lotnummer 0826

5e prijs: lotnummer 0952

Prijzen zijn af te halen met het winnend lot bij:

Secr.: Mw. Sj. Mols, Velgraafweg 30 te Holtum. Tel.: 046-4853302.

Geldig tot 01-01-2019.

Dank weer aan iedereen, die op deze wijze onze vereniging heeft ondersteund.

Druk- en zetfouten voorbehouden!

Jaarlijkse rommelmarkt stopt

Muziekgezelschap Juliana stopt met haar jaarlijkse rommelmarkt, hetgeen betekent dat er vanaf nu ook geen inzameling meer zal plaats vinden.

Langs deze weg wil muziekgezelschap Juliana alle mensen, die ons ondersteund hebben op welke manier dan ook, hartelijk danken.

Muziekgezelschap Juliana en de vele vrijwilligers hebben dit jarenlang graag gedaan.

Graag tot ziens bij een andere activiteit van ons muziekgezelschap.

Potgrond-, koemest-, bloemenactie.

Onze jaarlijkse potgrond-, koemest-, en bloemenactie is weer van start gegaan. De aflevering van de bestelde potgrond/droge koemest- zonder extra kosten- zal plaats vinden op zaterdag 24 maart a.s.

De aflevering van de bloemen zal plaats vinden op zaterdag 21 april a.s.

De bestelbon voor de potgrond, droge koemest en de bloemen zal door Muziekgezelschap Juliana Holtum worden opgehaald in de week 11 (12 t/m 17 maart).

De bestelbon kan ook afgeleverd worden op een van onderstaande adressen:

Dhr. Fr. Houben                Apollo 11 laan 23

Dhr. J. Schreuders            Mispelboom 8

Mw. Sj. Mols                      Velgraafweg 30

De bestelbon kunt u opvragen bij het secretariaat: julianasecretariaat@gmail.com

Najaarsconcert zondag 29 oktober

Zondag 29 oktober vanaf 18.30 uur zullen Fanfare Ellona uit Ell en samenwerkingsorkest St. Jozef Buchten en Juliana Holtum zeer gevarieerde en publieksvriendelijke muziek ten gehore brengen.

Programma:

18.30 uur: Fanfare Ellona uit Ell o.l.v. dirigent Ralf Jacobs

19.30 uur: samenwerkingsorkest St. Jozef Buchten & Juliana Holtum o.l.v. de dirigenten Patrick Spelthaen & Rico Stevens

U bent van harte welkom op deze muzikale avond in het gemeenschapshuis “de Auw Sjoal” te Holtum.

 

De toegang is gratis

Uniek concert van 5 Limburgse fanfares: Veer make es 1 meziek

Vijf fanfares, één orkest. 200 muzikanten op één podium, van jong tot oud. Dat is de setting van dit unieke concert. Fanfare St. Jozef Buchten, Fanfare Concordia Einighausen, Fanfare St. Caecilia Guttecoven, Muziekgezelschap Juliana Holtum & Muziekvereniging Vriendenkring Limbricht presenteren: Veer make es 1 meziek. Een avond boordevol fanfaremuziek met humor, solisten en natuurlijk een Limburgs tintje.

 

Het idee

Alle muziekverenigingen in de regio moeten hard werken voor het voortbestaan van iedere vereniging. Een hele uitdaging in een tijd van kleiner wordende dorpen, minder (jeugd)leden en vrijwilligers. Maar door als muziekverenigingen de handen in elkaar te slaan, kunnen bijzondere concerten gegeven worden. Hoe zou het toch zijn, als meerdere fanfares op één podium geweldige muziek gaan maken? Zo ontstond het idee voor deze supergrote fanfare. Een vol podium, prachtige muziek en een tot de nok toe gevulde zaal. En om jeugdige muzikanten enthousiast te maken voor de blaasmuziek. Bovendien investeren de betrokken verenigingen met deze samenwerking in hun eigen toekomst.

 

Uniek concert

Onder de titel Veer make es 1 meziek wordt een uniek concert gegeven, zowel voor de muzikanten als dirigenten en natuurlijk het publiek. Door de omvang van het orkest kan muziek gespeeld worden, die niet voor alle verenigingen te spelen is, omdat de bezetting dit niet toelaat. Kortom een supergroot fanfare- en slagwerkorkest met een toegankelijk, maar ook uitdagend en gevarieerd programma.

 

Mis het niet

Dit concert vindt plaats in de Schouwburg in Sittard op zaterdag 3 maart 2018 om 19.30 uur. In november start de kaartverkoop. Blijf op de hoogte van het concert via www.facebook.com/veermakees1meziek.

 

ZOMERLOTERIJ 2017

De uitslag van de Zomerloterij is als volgt:

1e prijs:   lotnummer  1358

2e prijs:  lotnummer  0131

3e prijs:  lotnummer  0843

4e prijs:  lotnummer  1978

5e prijs:  lotnummer  1122

Prijzen af te halen met het winnende lot bij:

Secretariaat: Mw. Sj. Mols, Velgraafweg 30 te Holtum.

Tel.: 046-4853302

DANK weer aan iedereen, die op deze wijze onze vereniging heeft ondersteund.

Steunkaartenactie

Traditiegetrouw komen we ook dit jaar weer bij u aankloppen voor uw steun aan onze vereniging: MUZIEKGEZESCHAP JULIANA.

Met vreugde hebben wij nog steeds kunnen constateren, dat onze vereniging steeds een vooraanstaande plaats heeft ingenomen in onze dorpsgemeenschap en altijd steun heeft ondervonden van de mensen van Holtum.

Maar ook wij moeten gedegen inspanningen doen om financieel de eindjes aan elkaar te knopen. Daarom vertrouwen wij erop dat u de ( bestuurs-) leden, die van 23 t/m 29 oktober a.s. bij u aanbellen en u een steunkaart aanbieden, niet met lege handen zult wegzenden.

Wij zijn u dankbaar voor uw financiële hulp, waarvan u het bedrag zelf kunt bepalen.

Rommelmarkt Damescomité

In navolging van voorgaande jaren organiseert het damescomité van muziekgezelschap Juliana op ZONDAG 15 OKTOBER a.s. een Luikse markt.

Er zal een grote diversiteit aan prachtige spullen worden aangeboden, waaronder boeken, speelgoed, kinder- en volwassen kleding, huishoudelijke artikelen, hebbedingetjes, elektrische apparaten, porselein, glaswerk, lampen en nog veel meer.

Dit alles tegen een zéér lage prijs.

De Luikse markt zal plaats vinden in het gemeenschapshuis “de Auw Sjoal”, Kleine Dries 4 te Holtum van 10.00 – 14.00 uur.

Entree: € 1,00

Maasgouwtoernooi 2017

Op het Maasgouwtoernooi, georganiseerd door fanfare De Maasoever Roosteren, behaalde Juliana Holtum onder leiding van Henrico Stevens het predicaat: zeer goed.

Proficiat aan dirigent en muzikanten.