Jaarlijkse rommelmarkt stopt

Muziekgezelschap Juliana stopt met haar jaarlijkse rommelmarkt, hetgeen betekent dat er vanaf nu ook geen inzameling meer zal plaats vinden.

Langs deze weg wil muziekgezelschap Juliana alle mensen, die ons ondersteund hebben op welke manier dan ook, hartelijk danken.

Muziekgezelschap Juliana en de vele vrijwilligers hebben dit jarenlang graag gedaan.

Graag tot ziens bij een andere activiteit van ons muziekgezelschap.