Potgrond-, koemest-, bloemenactie.

Onze jaarlijkse potgrond-, koemest-, en bloemenactie is weer van start gegaan. De aflevering van de bestelde potgrond/droge koemest- zonder extra kosten- zal plaats vinden op zaterdag 24 maart a.s.

De aflevering van de bloemen zal plaats vinden op zaterdag 21 april a.s.

De bestelbon voor de potgrond, droge koemest en de bloemen zal door Muziekgezelschap Juliana Holtum worden opgehaald in de week 11 (12 t/m 17 maart).

De bestelbon kan ook afgeleverd worden op een van onderstaande adressen:

Dhr. Fr. Houben                Apollo 11 laan 23

Dhr. J. Schreuders            Mispelboom 8

Mw. Sj. Mols                      Velgraafweg 30

De bestelbon kunt u opvragen bij het secretariaat: julianasecretariaat@gmail.com