Overlijdensbericht Jan Vaessen

Met leedwezen hebben we kennis genomen van het onverwachte overlijden van ons Ere-bestuurslid

JAN VAESSEN

Jan was geruime tijd spelend lid en later bijna 20 jaar penningmeester van onze vereniging.

 

Wij wensen zijn partner en familie veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.

Bestuur, leden, dirigent en damescomité.

Muziekgezelschap Juliana Holtum