Schoolproject ‘het Avontuur’ en Myouthic

In 2023 bestaat Muziekgezelschap “Juliana” Holtum 100 jaar. Het bestuur is begin dit jaar al begonnen met de eerste brainstormsessies over de invulling van dat jubileumjaar. We willen er natuurlijk een mooi en bijzonder jaar van maken, dat spreekt voor zich, en we gaan er dan ook alles aan doen om dat voor elkaar te krijgen.


Maar na dat jubileumjaar 2023 willen wij ook nog verder. Door de vergrijzing in de vereniging is het nodig dat er  nieuw en jong bloed bij komt. Hoewel we nog niet aan het infuus liggen is dit voor de toekomst-bestendigheid van de vereniging op langere termijn bittere noodzaak. Muziekgezelschap Juliana maakt deel uit van de dorpsgemeenschap en het is van belang dat dit voor de toekomst behouden blijft niet in het minst ten behoeve van de leefbaarheid in de dorpen.

Daartoe heeft de vereniging in samenwerking met basisschool “het Avontuur” en Myouthic een aantal schoolprojecten opgezet met het doel kinderen zowel uit Holtum als uit Buchten enthousiast te maken voor muziek.
Het eerste project – the Music Factory – wordt door Muziekgezelschap Juliana zelf georganiseerd en start na de meivakantie dit jaar en is bedoeld voor alle leerlingen van de groepen 4 t/m 8.
Dit project bestaat uit 7 lessen die worden gegeven door Jos Beckers  (o.a. dirigent Mannenkoor Buchten). De lessen worden volledig geïntegreerd in de bestaande muzieklessen. Daarnaast worden er in samenwerking met Myouthic een tweetal cursussen voor volgend schooljaar opgestart (Myouthic Base en Kortjakje). Deze cursussen vinden na schooltijd plaats. Hierover worden de leerlingen t.z.t. apart geïnformeerd via de school.