Potgrond-, koemest-, en bloemenactie

Onze jaarlijkse potgrond-, koemest-, en bloemenactie is weer van start gegaan. De aflevering van de bestelde potgrond/droge koemest – zonder extra kosten- zal plaatsvinden op zaterdag 18 maart a.s.

De aflevering van de bloemen zal plaatsvinden op zaterdag 22 april a.s.

De bestelbon voor de potgrond. droge koemest en de bloemen zal door Muziekgezelschap “Juliana ” Holtum worden opgehaald in de week 10 ( 6 t/m/11 maart).

De bestelbon kan ook afgeleverd worden op een van onderstaande adressen:

Dhr. F. Houben             Apollo 11 laan

Dhr. D. Jeurissen          Martensweg 8

Dhr. J. Schreuders        Mispelboom 8

Mevr. Sj. Mols                Velgraafweg 30

De bestelbon kunt u opvragen bij het secretariaat: julianasecretariaat@gmail.com