Nieuwjaarswens

Muziekgezelschap Juliana Holtum kijkt terug op een geslaagd jubileumjaar 2013 en wenst u een gezond en muzikaal 2014!

Eindejaarsconcert

Op zondag 22 december a.s. zal muziekgezelschap Juliana, Holtum het jaar 2013 muzikaal afsluiten met een eindejaarsconcert samen met JeLokoor.

O.l.v. Joost Vrolix zal Juliana een zéér gevarieerd programma ten gehore brengen bestaande uit klassieke –  en populaire muziek, solistische optredens en kerstmuziek.

Het JeLokoor staat o.l.v. Marc Dohmen, zal ook een aantal koorwerken uitvoeren. Het gehele programma wordt afgesloten met een gezamenlijk optreden van muziekkorps en koor.

 

De concertavond zal beginnen om 19.30 uur  en zal plaats vinden in het gemeenschapshuis “De Auw Sjoal”, Kleine Dries 4 te Holtum.

De toegang is gratis.

Nieuwe dirigent Juliana Holtum

Op 15 oktober jongstleden is Joost Vrolix (B) benoemd tot dirigent van Muziekgezelschap Juliana Holtum. Joost is actief als dirigent, docent en uitvoerend musicus op trompet. Wij wensen Joost veel succes in zijn muzikale carrière bij Juliana Holtum.

Het eerste concert van Muziekgezelschap Juliana Holtum onder leiding van Joost Vrolix zal plaatsvinden op 22 december 2013 te Holtum.

Trekking Jubileumloterij

Trekking jubileumloterij

1e prijs: 1218

2e prijs: 1035

3e prijs: 1060

4e prijs: 1760

5e prijs: 1570

Prijzen kunnen afgehaald worden via het secretariaat op vertoon van het winnende lot.

Jubileumweekend

Jubileumfestiviteiten Muziekgezelschap Juliana Holtum

In het kader van het 90-jarig bestaansfeest van Muziekgezelschap Juliana en het 55-jarig bestaan van onze drumband vinden

Zaterdag 28 september en Zondag 29 september

festiviteiten plaats in het gemeenschapshuis “De auw Sjoal” te Holtum.

ZATERDAG 28 SEPTEMBER:

19:00 uur Huldiging jubilarissen (70, 60, 50, 40, 25, 15 en 10 jaar) en uitreiking bondsinsignes van de Limburgse Bond van Muziekgezelschappen.
19:30 – 21:00 uur Receptie t.b.v. jubilarissen en vereniging.
Vanaf 21:00 uur Gezellige avond met muziek verzorgd door Steinetzki.

ZONDAG 29 SEPTEMBER:

11:30 uur Muzikale rondgang door het dorp.
12:30 uur Feestbrunch voor aspiranten / (ere-)leden / bestuur, damescomité en partners.
14:30 uur Presentatie Historie Muziekgezelschap Juliana omvattend: belangrijkste momenten / hoogtepunten uit het bestaan van muziekkorps, drumband en damescomité voor gehele Juliana familie, oud-leden en inwoners van Holtum.
16:30 uur Optreden Reunie-percussiongroep o.l.v. John Maassen.
20:00 uur Optreden Maasland Kozakkenkoor o.l.v. Bert Ramakers.

Dit koor bestaat uit 23 personen. De zangers komen uit gemeente Sittard-Geleen en uit het ‘Land van Swentibold’. Vele optredens verzorgden zij in België, Duitsland en Luxemburg.

T.b.v. dit optreden kunt u in de voorverkoop vanaf 15 augustus kaarten kopen bij:

Café D’n Aezel, Kleine Dries 11, Holtum
Sigarenzaak Lumens, Dorpsstraat 69, Buchten

Prijs voorverkoop:  € 5,00
Aan de kassa:        € 6,00

Fietstocht afgelast!

Vanwege het slechte weer hebben we besloten de fietstocht af te gelasten, we zullen deze tocht op een later tijdstip dit jaar laten plaatsvinden!

Taptoe

In verband met de slechte toestand van de voormalige voetbalvelden van VV Holtum is besloten om de taptoerepetities te laten plaatsvinden op het parkeerterrein van Nedcar aan de Dr. Hub van Doorneweg.

Denk tevens aan het toevoegen van Cavalino aan het marsrepertoire!

Voorjaarsconcert zondag 21 April

VOORJAARSCONCERT MUZIEKGEZELSCHAP JULIANA HOLTUM 

Muziekgezelschap Juliana Holtum organiseert  zondag 21 april in gemeenschapshuis de “Auw Sjoal “, Kleine Dries 4 te Holtum, een concertavond.

Vanaf 17:30 uur treden een drietal korpsen op, te weten;

–       Fanfare St. Martinus Urmond o.l.v. Maurice Daemen

–       Muziekgezelschap Juliana Holtum o.l.v. Martijn Pepels

–       Koninklijke Harmonie Aurora Grevenbicht o.l.v Karin Janssen

Er zal een publieksvriendelijk, gevarieerd programma ten gehore worden gebracht.

Entree: vrije gave

 

Rabobank Clubkas Campange 2013

Rabobank Clubkas Campange 2013.

In april vindt deze campagne voor de tweede maal plaats.

Voor alle mensen, die muziekgezelschap Juliana een warm hart toedragen, muziekgezelschap Juliana doet ook mee aan deze actie. Alle leden van de Rabobank vanaf 18 jaar ontvangen omstreeks 9 april een unieke inlogcode. Met die code kunt u uw stem uitbrengen op de speciale website www.spekjouwclub.nl.

Van 10 tot en met 21 april mogen leden hun stem uitbrengen op hun favoriete vereniging(en) / stichting(en).

Via onderstaande link kunt u nadere informatie vinden over de Rabobank Clubkas Campagne: www.rabobankwestelijkemijnstreek.nl/clubkas

Inzamelen Spullen Rommelmarkt

INZAMELEN SPULLEN ROMMELMARKT

Beste inwoners van Holtum,

Zoals u weet, houdt het damescomité van onze vereniging al vele jaren een rommelmarkt in het najaar (zondag 20 oktober).

T.b.v. deze rommelmarkt kunt u elke 1e vrijdag van de maand, tussen 18.00 – 19.00 uur, uw spullen/kleding brengen naar de kleedlokalen op het voetbalveld, gelegen aan de Grote Dries te Holtum.

Graag verpakt in handzame dozen! Er worden geen groot meubilair, TV’s, witgoed of bloempotten ingenomen!

 

Data:

Vrijdag 5 April | Vrijdag 3 Mei | Vrijdag 7 Juni | Vrijdag 5 Juli | Vrijdag 9 Augustus | Vrijdag 6 September | Vrijdag 4 Oktober