Jubileumweekend

Jubileumfestiviteiten Muziekgezelschap Juliana Holtum

In het kader van het 90-jarig bestaansfeest van Muziekgezelschap Juliana en het 55-jarig bestaan van onze drumband vinden

Zaterdag 28 september en Zondag 29 september

festiviteiten plaats in het gemeenschapshuis “De auw Sjoal” te Holtum.

ZATERDAG 28 SEPTEMBER:

19:00 uur Huldiging jubilarissen (70, 60, 50, 40, 25, 15 en 10 jaar) en uitreiking bondsinsignes van de Limburgse Bond van Muziekgezelschappen.
19:30 – 21:00 uur Receptie t.b.v. jubilarissen en vereniging.
Vanaf 21:00 uur Gezellige avond met muziek verzorgd door Steinetzki.

ZONDAG 29 SEPTEMBER:

11:30 uur Muzikale rondgang door het dorp.
12:30 uur Feestbrunch voor aspiranten / (ere-)leden / bestuur, damescomité en partners.
14:30 uur Presentatie Historie Muziekgezelschap Juliana omvattend: belangrijkste momenten / hoogtepunten uit het bestaan van muziekkorps, drumband en damescomité voor gehele Juliana familie, oud-leden en inwoners van Holtum.
16:30 uur Optreden Reunie-percussiongroep o.l.v. John Maassen.
20:00 uur Optreden Maasland Kozakkenkoor o.l.v. Bert Ramakers.

Dit koor bestaat uit 23 personen. De zangers komen uit gemeente Sittard-Geleen en uit het ‘Land van Swentibold’. Vele optredens verzorgden zij in België, Duitsland en Luxemburg.

T.b.v. dit optreden kunt u in de voorverkoop vanaf 15 augustus kaarten kopen bij:

Café D’n Aezel, Kleine Dries 11, Holtum
Sigarenzaak Lumens, Dorpsstraat 69, Buchten

Prijs voorverkoop:  € 5,00
Aan de kassa:        € 6,00