Overlijdensbericht Magda van den Berk

Met leedwezen hebben wij kennisgenomen van het onverwachte overlijden van bestuurslid / penningmeester van het damescomité van muziekgezelschap Juliana, mevrouw

MAGDA VAN DEN BERK

Magda maakte van de oprichting van het damescomité deel uit van het bestuur en was een grote stimulator bij alle activiteiten.

 

De uitvaart vindt plaats op zaterdag 14 juni om 10:30u in Sint Martinuskerk te Holtum.

Wij wensen haar familie veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies.

Damescomité, bestuur, dirigent en leden

Muziekgezelschap Juliana, Holtum

Voorjaarsconcert te Buchten

Op zondag 25 mei a.s. concerteert onze vereniging tezamen met drie zusterverenigingen te Buchten. De volgende korpsen zullen deelnemen:

18.00 u.                Fanfare St. Caecilia Guttecoven
o.l.v. Martijn Pepels

18.50 u.                Muziekgezelschap Juliana Holtum
o.l.v. Joost Vrolix

19.40 u.                Fanfare St. Jozef Buchten
o.l.v. Patrick Spelthaen

20.30 u.                Fanfare Concordia Einighausen
o.l.v. Steven Rans

Dit concert zal plaatsvinden in het gemeenschapshuis te Buchten. Kerkvonderen 9 te Buchten.

Overlijdensbericht

Met leedwezen hebben we kennisgenomen van het overlijden van onze bas-trombonist

Frans van Pol

 

Frans was 56 jaar spelend lid en meer dan 20 jaar bestuurslid van onze vereniging.
Wij wensen Nicoline, Christian en familie veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.
Bestuur, dirigent, leden en damescomité
Muziekgezelschap Juliana, Holtum

De uitvaartdienst vindt plaats op zaterdag 3 mei 2014,om 10.30 uur, in de Martinuskerk te Holtum.

Concertavond te Geleen

Zondag 13 april a.s. zal Muziekgezelschap Juliana Holtum voor het eerst een concert geven in het Hubertushuis/De Boew aan de Jan Willenstraat in Oud- Geleen. De organiserende harmonie, Harmonie St. Cecilia 1866 Geleen, zal het concert om 19.30 uur openen. Ons orkest zal de concertavond aansluitend afsluiten met werken van James Curnow, Philip Sparke, Gilbert Bécaud e.a.

We hopen u dan ook allen te zien in Oud Geleen.

Entree: Gratis

Rabobank Clubkas Campagne

Rabobank Clubkas Campange 2014.

In april vindt deze campagne voor de derde keer plaats.

Voor alle mensen, die muziekgezelschap Juliana een warm hart toedragen, muziekgezelschap Juliana doet ook mee aan deze actie. Alle leden van de Rabobank vanaf 18 jaar ontvangen omstreeks 8 april een unieke inlogcode. Met die code kunt u uw stem uitbrengen op de speciale website www.spekjouwclub.nl.

Van 9 tot en met 22 april mogen leden hun stem uitbrengen op hun favoriete vereniging.

Via onderstaande link kunt u nadere informatie vinden over de Rabobank Clubkas Campagne: www.rabobankwestelijkemijnstreek.nl/clubkas

Alvast bedankt voor uw steun,

Bestuur Juliana Holtum

Inzamelen Spullen Rommelmarkt

Beste inwoners van Holtum,

Zoals u weet, houdt het damescomité van onze vereniging al vele jareneen rommelmarkt in het najaar (zondag 19 oktober),

T.b.v. deze rommelmarkt kunt u elke 1e vrijdag van de maand, tussen 18.00 – 19.00 uur, uw spullen/kleding brengen naar de kleedlokalen op het voetbalveld, gelegen aan de Grote Dries te Holtum.

Graag verpakt in handzame dozen.

Er wordt geen groot meubilair, t.v., witgoed of bloempotten ingenomen.

Data: vrijdag 4 april, vrijdag 2 mei, vrijdag 6 juni, vrijdag 4 juli, vrijdag 9 augustus, vrijdag 5 september en vrijdag 3 oktober.

Potgrond- en bloemenactie

Dit jaar vinden weer als vanouds de potgrond- en bloemenactie van Juliana weer hun doorgang en respectievelijk op 22 maart en 19 april a.s.

De levering van de potgrond vindt plaats op 22 maart en de bloemenactie op 19 april. Bestelformulier is hier te downloaden: bestelbon

Nieuwjaarswens

Muziekgezelschap Juliana Holtum kijkt terug op een geslaagd jubileumjaar 2013 en wenst u een gezond en muzikaal 2014!

Eindejaarsconcert

Op zondag 22 december a.s. zal muziekgezelschap Juliana, Holtum het jaar 2013 muzikaal afsluiten met een eindejaarsconcert samen met JeLokoor.

O.l.v. Joost Vrolix zal Juliana een zéér gevarieerd programma ten gehore brengen bestaande uit klassieke –  en populaire muziek, solistische optredens en kerstmuziek.

Het JeLokoor staat o.l.v. Marc Dohmen, zal ook een aantal koorwerken uitvoeren. Het gehele programma wordt afgesloten met een gezamenlijk optreden van muziekkorps en koor.

 

De concertavond zal beginnen om 19.30 uur  en zal plaats vinden in het gemeenschapshuis “De Auw Sjoal”, Kleine Dries 4 te Holtum.

De toegang is gratis.

Nieuwe dirigent Juliana Holtum

Op 15 oktober jongstleden is Joost Vrolix (B) benoemd tot dirigent van Muziekgezelschap Juliana Holtum. Joost is actief als dirigent, docent en uitvoerend musicus op trompet. Wij wensen Joost veel succes in zijn muzikale carrière bij Juliana Holtum.

Het eerste concert van Muziekgezelschap Juliana Holtum onder leiding van Joost Vrolix zal plaatsvinden op 22 december 2013 te Holtum.