Sjerty Mols benoemd tot erelid

Afgelopen zaterdag, 19 november, is Sjerty Mols benoemd tot erelid van Muziekgezelschap Juliana Holtum.

Ze heeft vele jaren secretariaatswerkzaamheden gedaan voor onze vereniging en ook na het neerleggen van die functie toont ze nog veel betrokkenheid. Waar het kan, helpt ze mee.

Sjerty proficiat, we hopen je nog vele jaren binnen onze verenging te mogen begroeten.