Jubilarissen 2018

De jubilarissen van het muziekgezelschap zijn :

65 jaar lid Dhr. F. Houben 25 jaar lid Dhr. R. Lemmens
60 jaar lid Dhr. J. Schreuders Dhr. F. Poortman
Dhr. G. Janssen Dhr. J. Mols
50 jaar lid Dhr. J. Hilkens Dhr. P. Mols
Mevr. S. Lemmens-Meeuwissen 15 jaar lid Mej. A. Kremers
40 jaar lid Mevr. N. de Vries-Van Mulken 10 jaar lid Dhr. T. Knoors
Mevr. S. Knoors-Houben Dhr. J. Simons

 

De jubilarissen van het damescomité zijn:

4o jaar lid Mevr. M. Ariaans 25 jaar lid Mevr. R. Ophelders
Mevr. M. Konings-Florax Mevr. S. Lemmens-Meeuwissen
Mevr. D. Dohmen Mevr. N. de Vries-Van Mulken
Mevr. M. Houben-Urlings 15 jaar lid Mevr. S. Mols-Moonen
Mevr. M. Houben-Fijen Mevr. M. Geurts