23
MRT
2018

Jaarlijkse rommelmarkt stopt

Muziekgezelschap Juliana stopt met haar jaarlijkse rommelmarkt, hetgeen betekent dat er vanaf nu ook geen inzameling meer zal plaats vinden.

Langs deze weg wil muziekgezelschap Juliana alle mensen, die ons ondersteund hebben op welke manier dan ook, hartelijk danken.

Muziekgezelschap Juliana en de vele vrijwilligers hebben dit jarenlang graag gedaan.

Graag tot ziens bij een andere activiteit van ons muziekgezelschap.

10
MRT
2018

Potgrond-, koemest-, bloemenactie.

Onze jaarlijkse potgrond-, koemest-, en bloemenactie is weer van start gegaan. De aflevering van de bestelde potgrond/droge koemest- zonder extra kosten- zal plaats vinden op zaterdag 24 maart a.s.

De aflevering van de bloemen zal plaats vinden op zaterdag 21 april a.s.

De bestelbon voor de potgrond, droge koemest en de bloemen zal door Muziekgezelschap Juliana Holtum worden opgehaald in de week 11 (12 t/m 17 maart).

De bestelbon kan ook afgeleverd worden op een van onderstaande adressen:

Dhr. Fr. Houben                Apollo 11 laan 23

Dhr. J. Schreuders            Mispelboom 8

Mw. Sj. Mols                      Velgraafweg 30

De bestelbon kunt u opvragen bij het secretariaat: julianasecretariaat@gmail.com