19
MEI
2014

Voorjaarsconcert te Buchten

Op zondag 25 mei a.s. concerteert onze vereniging tezamen met drie zusterverenigingen te Buchten. De volgende korpsen zullen deelnemen:

18.00 u.                Fanfare St. Caecilia Guttecoven
o.l.v. Martijn Pepels

18.50 u.                Muziekgezelschap Juliana Holtum
o.l.v. Joost Vrolix

19.40 u.                Fanfare St. Jozef Buchten
o.l.v. Patrick Spelthaen

20.30 u.                Fanfare Concordia Einighausen
o.l.v. Steven Rans

Dit concert zal plaatsvinden in het gemeenschapshuis te Buchten. Kerkvonderen 9 te Buchten.

02
MEI
2014

Overlijdensbericht

Met leedwezen hebben we kennisgenomen van het overlijden van onze bas-trombonist

Frans van Pol

 

Frans was 56 jaar spelend lid en meer dan 20 jaar bestuurslid van onze vereniging.
Wij wensen Nicoline, Christian en familie veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.
Bestuur, dirigent, leden en damescomité
Muziekgezelschap Juliana, Holtum

De uitvaartdienst vindt plaats op zaterdag 3 mei 2014,om 10.30 uur, in de Martinuskerk te Holtum.